"TDC TRADING" Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Torben Lind

81-515 Gdynia

Poland

NIP  PL 585-137-02-60
REGON 192288555

KRS 0000178424

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy

 

SPRZEDAŻ, INFORMACJE:
e-mail: info@lolitta.pl